Ullernfaret grendelag
 
   Hjem

Velkommen til Ullernfaret Grendelag sin hjemmeside.

 
Formålet med siden er å være en informasjonskanal mellom styret og grendelagets medlemmer.
 
Siden har følgende hovedinnhold:
 
Nyheter
Aktuell informasjon fra styret til beboerne

 
 
Diverse informasjon
 
 
Nyttig informasjon om grendelaget, s.s. vedtekter, navn og adresser til beboere, referat fra årsmøtet, budsjett og regnskap, fargekoder for maling av yttervegger, kontaktinformasjon til styret etc
Kontakt styret  Her kan du sende en epost til styret i Ullernfaret Grendelag